Toppidrettsveka vs PStereo

Først og fremst har vi lyst å si at Pstereofestivalen er et flott arrangement og viktig for byen. Vi har arrangert Toppidrettsveka i Trondheim i 3 år sammen med Strindheim IL , skikretsen og Norges Skiforbund og tilfeldigvis har Toppidrettsveka og Pstereo blitt lagt til samme helg disse årene.

Toppidrettsveka sendes på NRK i beste sendetid og vi ønsker å presentere Trondheim og langrennssporten på best mulige måte for de norske TV-seerne og publikum i Trondheim. Grunnen til at vi bruker helikopteret i tilsammen 1 1/2 time, er for å optimalisere TV-sendingene og opplevelsen for vårt publikum.

Valg av helg for Toppidrettsveka er knyttet til flere forhold. Vi må b.la. ta hensyn til samlingsplanene til de internasjonale skiløperne og spesielt de norske. Videre må vi også ta hensyn til andre TV-sendte rulleskiarrangement i Norge samt andre store arrangement i Trondheim, slik som Pstereo, Trøndersk Matfestival og Olavsfestdagene.

I år var det hensynet til de norske løperne som avgjorde valget av datoer. I år hadde vi ikke noe annet valg på datoer.

Samhandling mellom Pstereo og Toppidrettsveka

Midtbyen Management er forumet hvor Pstereo og Toppidrettsveka diskuterer og koordinerer våre aktiviteter, slik at avviklingen av begge arrangementene skal gå så bra som mulig. Her er de ulike etatene i Trondheim kommune samt brann og politi representert gjennom benevnelsen CityGroup, og det er de som godkjenner de ulike arrangementene sine planer.

Vi har opplevd dialogen med Pstereo i disse møtene som grundig og god. Vi har planlagt våre aktiviteter iht. enighet fremkommet i disse møtene og iht. godkjenning fra CityGroup. En av de tingene vi har tatt tak i med bakgrunn i disse møtene er at vi har koblet produceren fra NRK direkte med ledelsen av Pstereo ifm. selve flygingen, der ruten til helikopteret har vært godkjent av Pstereo .
I forbindelse med årets arrangement utvidet vi til 2 dager. Av hensyn til b.la. Pstereo benyttet vi bare deler av vår trase under fredagens arrangement, for at trafikken inn / ut av Pstereo skulle avvikles på beste måte. I tillegg valgte å vi ta bort bruk av helikopteret på fredagen.

Utfordrende å finne gode traser

Da vi utvidet Toppidrettsveka til Trondheim i 2014, var det en forutsetning at b.la. politikere og administrasjonen i Trondheim var positiv til vår inntreden i byen. Det å finne gode traseer som gir sportslig mening og samtidig eksponerer byen på en god måte er en utfordrende øvelse. En naturlig hovedarena for Toppidrettsveka er Torvet. Det er utfordrende å finne traseer med dette utgangspunktet som samtidig ikke griper inn i byens hovedadkomstveier og kollektivtransporten.

For vår del må vi beklage for alle besøkende og musikere i årets Pstereofestival, som fikk sin konsert ødelagt pga. støy fra vårt helikopter og at festivaledeltakerne møtte hindringer på vei til Pstereo.

I forbindelse med årets arrangement har vi kommunisert med byens befolkning gjennom innstikk i adressa + 60 000 magasin. Her har vi detaljert beskrevet parkeringsbegrensninger og trafikkavvikling. Videre har vi sendt ut rundskriv til berørte parter i området Bakklandet og rundt hele finaletraseen. Likevel kan det tyde på at vi må bedre slusingen av deltakere til Pstereofestivalen gjennom Toppidrettsveka sine sperrede områder og bedre informasjonen til folk og publikum ytterligere.

Forkastelig bruk a ressurser?

Vi høster også kritikk fra arrangøren av Pstereofestivalen at vi er det minst bærekraftige arrangementet som de kjenner til, med bakgrunn i unødvendig bruk av asfalt langs våre traseer.

100 prosent av asfalten går til gjenbruk. Vi tar asfalten tilbake til anleggene til Veidekke. Her knuses den og brukes om igjen, enten som fyll i forarbeidmasse eller som en del av asfaltproduksjonen. Vi definerer dette som bærekraftig.  Dette er ikke kommunale midler, men en del av et sponsorsamarbeid mellom Veidekke og Toppidrettveka. Videre kan det nevnes at Veidekke i tillegg reparerer små skader og hull i kommunale gater der løpene går, for egen regning.

Kommet for å bli

Vi i Toppidrettsveka er i fortsettelsen innstilt på å være fleksibel og finne gode løsninger med Pstereo og andre arrangementer, dersom tidspunktene kolliderer i årene som kommer. Vår ambisjon er at vi skal være et viktig arrangement for Trondheim og langrennsporten å mange år fremover.

Med hilsen på vegne av Toppidrettsveka

Harald Fladseth , Arrangør - 97423542
Håvard Sagli, Arrangør - 90548495

Pstereo