​LØYPEMELDING FOR TOPPIDRETTSVEKA 2020

Koronaviruset påvirker også planleggingen av Toppidrettsveka 2020.


Norge står stille om dagen og mye er usikkert. Det gjør at vi legger planer for Toppidrettsveka 2020 ut fra følgende scenarioer:


1) Gjennomføre iht. oppsatt plan: Vi planlegger fortsatt og foreløpig etter oppsatt plan om å gjennomføre de TV-sendte konkurransene 20., 21. og 22.08.

2) Utsettelse til september / oktober: I løpet av juni måned vet vi om vi er i stand til å gjennomføre arrangementet som planlagt. Basert på meteorologiske data (soloppgang / solnedgang, frost, snø m.m.), kan vi arrangere Toppidrettsveka frem til lørdag 11.10 (uke 41).

Beslutning om å gjennomføre som planlagt eller utsette arrangementet tas i løpet av juni og senest 01.07.

3) Flytting til 2021: . Dersom vi ikke er i stand til å arrangere innen uke 41, må arrangementet utsettes til vår / sommer 2021.

Det må understrekes at de lokale og nasjonale helsemyndigheters anbefalinger til enhver tid vil være retningsgivende for når, om vi kan og i så fall på hvilken måte arrangementet kan gjennomføres på.