BARNAS MINI-VM - STOR SATSING MOT VM I 2025

Toppidrettsveka skal samarbeide med Sør-Trøndelag skikrets om et av de største initiativene mot VM i 2025.

I koronaåret 2021 ble det lansert et nytt og spennende skirennkonsept for de aller minste. Prosjektet Barnas mini-VM ble startet i forbindelse med NM på ski i Granåsen i 2021, og besto av sju skirenn spredt rundt i Sør-Trøndelag skikrets. Etter en vellykket debut er det nå bestemt at prosjektet skal videreføres, videreutvikles og forstørres - og alt begynner med en storslått kickoff under Toppidrettsveka i Knyken 21. august.

 

Veien videre

 

Sammen med Sør-Trøndelag skikrets skal vi i Toppidrettsveka arrangere Barnas mini-VM hver vinter frem mot VM i Trondheim i 2025. Kommende vinter vil størrelsen på prosjektet mer enn dobles, fra 7 til 16 skirenn. Vi har fått med oss Nord-Trønderne på laget, så det vil finnes tilbud om Barnas mini-VM i hele Trøndelag - fra Namsos i nord til Oppdal i sør, fra Aure i vest til Meråker i øst. Her vil alle barn være velkommen til å utfolde seg på ski, både på langrenn, hopp og kombinert. Skilek er stikkordet. Arrangementet skal være en ekstraordinær opplevelse for alle involverte.

 

På vei mot VM i 2025

 

"Dette prosjektet vil være et av de største og viktigste tiltakene i opptakten til VM. Rekruttering av fremtidige skiutøvere og ikke minst tilskuere er noe av det som står høyest på dagsorden i forbindelse med et slikt mesterskap. Det skal legges til rette for breddeforankring i hele befolkningen, og det er kanskje vår viktigste oppgave som skikrets og som deleier i VM-selskapet", uttaler daglig leder i Sør-Trøndelag skikrets, Stian Eckhoff.

 

Formål og ambisjoner

 

Barnas mini-VM er et prosjekt som har bærekraft høyt på agendaen, da spesielt i form av kompetanseutvikling. Det vil tilrettelegges for forum hvor alle arrangørklubbene skal møtes for erfaringsutveksling, nettverksbygging og kompetansedeling. Bakteppet for hele prosjektet var å lage et tilbud for barn i nærheten av der de bo, og med det ekstra fokuset på arrangørkompetanse er målet at Barnas mini-VM skal bidra til lokal aktivitet i mange år fremover. Økonomiske midler fra prosjektets kommersielle aktører vil tildeles arrangørklubbene i form av midler som kan brukes for å skape positiv aktivitet for barn i fremtiden. Deltakelse i Barnas mini-VM skal være gratis for alle og et lavterskel tilbud for alle. Vi starter allerede i Knyken med det første mini-VM på sommerføre!

 

Påmelding til Barnas mini-VM i Knyken 21.08 gjøres her

 

Styringsgruppe Barnas mini-VM

Prosjektleder: Live Spilker

Toppidrettsveka: Daniel Myrmæl Helgestad

Sør-Trondelag skikrets: Stian Eckhoff

 

For ytterligere informasjon kan Live Spilker nås på 48089363