I DAG BRAKER DET LØS!


Det er rigget til folkefest i bygdene langs traseen. 

Startskuddet for langløpet går på Jøsnøya ved Sandstad kl 18:20.
TV-sending:
NRK2 fra kl 18:15
NRK1 19:45-21:00

Vi streamer også live via vår Facebook-side. Se egen nyhet vedr trafikkavvikling/vegstenging. 

Alle start- og resultatlister publiseres HER!