Important change in Toppidrettsveka / Viktig endring i Toppidrettsveka

Information to all athletes / Informasjon til alle utøvere

Due to problems with some of the equipment under Aure - Brekka, the jury has decided that the points do not count in the summary. This means that no one gets points, but everyone keeps cash prizes according to results.


The jury has also decided to change the style of the sprint competitions this afternoon, from skate to classic. Therefore, it is open for post-registration until 13:30 pm.

If you want to register, contact Arnhild H. Skaanes, tel. 980 48 874 / e-mail hxs@trondheim.kommune.no


-----


På grunn av problemer med noe av utstyret under Aure - Brekka, har juryen besluttet at rennet ikke teller i sammendraget for Toppidrettsveka. Dette betyr at ingen får poeng, men alle beholder pengepremier etter resultat.

Juryen har også besluttet å endre stilart på sprintkonkurransene i ettermiddag, fra fristil til klassisk. Det åpnes derfor for etteranmelding fram til kl. 13.30.

Ved etteranmelding, ta kontakt med Arnhild H. Skaanes, tlf. 980 48 874 eller e-post hxs@trondheim.kommune.no