VELDIG GODE TV-TALL FRA TOPPIDRETTSVEKA - NY SEER-REKORD FRA AURE

I følge TNS Gallup var hele 1,6 mill. TV-seere innom sendingene fra Toppidrettsveka i år.

Gjennomsnittet fra alle sendingene var på 1,2 mill.
Når vi oppå det hele satte ny seer-rekord under sprinten på Aure med 451.000 TV-tittere og en seerandel på 50%, skal vi si oss veldig godt fornøyd med årets arrangement.


Seertallene (seerandel i parantes) fordeler seg slik:
NRK 2 - 18:30 – 20:00 - Torsdag 20.08 – Hitra 59.000 (8,4 %)
NRK 1 - 20:00 – 21:00 – Torsdag 20.08 – Hitra 261.000 (31,1 %)
NRK 2 -18:30 – 20:00 - Fredag 21.08 – Aure 59.000 (11 %)
NRK 1 - 20:00 – 21:00 - Fredag 21.08 – Aure 451.000 (50 %)
NRK 1 - 17:00 – 19:00 – Lørdag 22.08 – Granåsen / Trondheim 166.000 (33,2 %)
NRK1 – 21:55 – 22:20 – Lørdag 22.08 – Granåsen / Trondheim 138.000 (15,1 %)
Nå begynner jobben med å bygge et enda bedre TV-produkt for Toppidrettsveka 2021.


Vi gleder oss allerede og takk for i år!


Foto: Martin Riseth