VIKTIG TRAFIKKINFO AURE 20.AUGUST

Vegstenging Brekka og ved Aure sentrum i fbm fredagens arrangement

I forbindelse med konkurransen i Brekka blir det stenging av Fv 6192 Brekka-Årvågsfjorden i tidsrommet 10:00 - 14:00.
Skiltet omkjøring via Tjeldbergodden/Kjørsvikbugen Fv 680. Utrykningskjøretøy kan passere.


I forbindelse med sprinten blir det stenging av Fv 6186 ved Aure sentrum fredag 20.august kl 17:00-21:30. Slusing mellom Aure bru og tunnelen i perioden 17:45-18:00. Utrykningskjøretøy kan passere.
Slusing til og fra tunnelen via Halsabakken foregår i hele perioden, etter behov.