VIKTIG TRAFIKKINFO HITRA 19.AUGUST

Kart og informasjon om trafikkavviklingen på Hitra i forbindelse med langløpet.

Langløpet medfører perioder med stenging av hovedveien til Hitra og Frøya, helt fra Hitratunnelen/Sandstad og forbi kommunesenteret i Fillan, torsdag ettermiddag og kveld i tidsrommet 17:50-20:40. Detaljene for de ulike strekningene framkommer i kartet. Trafikkmeldinger dekker Fv 714 og Fv 6448. Utrykningskjøretøy kan passere.